Версія для друку
Середа, 29 травня 2019 11:48

Конфлікт інтересів — це суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями

Конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже фактично вплинула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення або невчинення дій), а й тоді, коли вона потенційно може вплинути на них.
Треба розуміти, що у ситуації конфлікту інтересів особа під час виконання своїх обов’язків має приватний інтерес – особисту заінтересованість. Але, цей інтерес не обов’язково спонукає до вчинення неправомірного діяння або ухвалення неправомірного рішення, проте здатний до них призвести. Конфлікт інтересів можна назвати передумовою, причиною подальшого скоєння злочину або адміністративного правопорушення. А врегулювання конфлікту інтересів – мірою запобігання вчиненню правопорушень. Посадові особи зобов’язані вживати заходів особою щодо недопущення виникнення реального, потенціального конфлікту інтересів, не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про наявність в неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника.
У випадку невиконання вимог антикорупційного законодавства щодо неповідомлення про конфлікт інтересів настає відповідальність за корупційне правопорушення, передбачена статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні порушення.

Переглядів 198